مازیار غیبی . شعر فیلم و ادبیات بخیترای

انگاره هایی بزرگ در خرمنی کوچک شعر و ادبیات مسجدسلیمان و ایران

خرمگس
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ آذر ۱۳٤٩