مازیار غیبی . شعر فیلم و ادبیات بخیترای

انگاره هایی بزرگ در خرمنی کوچک شعر و ادبیات مسجدسلیمان و ایران

عکس یار محمد اسدپور شاعر مسجدسلیمانی
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
 


 
 
پوریا غفاری
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
 


 
 
مازیار غیبی / بر ویرانه های شهر باستانی ماسپتان در پارسیماش کهن
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱