مازیار غیبی . شعر فیلم و ادبیات بخیترای

انگاره هایی بزرگ در خرمنی کوچک شعر و ادبیات مسجدسلیمان و ایران

اپیزودی از یک شعر بلند
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
 

 

تنها پرنده ی آشنایی

کنار برکه باقی ماند

گو اینکه:

طاقت سفر گریختن پناهنده شدن...

و پرواز

درهمه ی ماندن زجر کشیدن غصه خوردن ...

و بعد

درگوشه ای مردن پرپر شدن قاصدک شدن ...

و زمانی

در اندیشه ها قصه شدن خاطره شدن مشق شدن ...

در او مرده است

واحسرتا

 رویایی دوباره زیستن !

 

19/7/71