مازیار غیبی . شعر فیلم و ادبیات بخیترای

انگاره هایی بزرگ در خرمنی کوچک شعر و ادبیات مسجدسلیمان و ایران

شعر " مازیار غیبی "
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
 

من در چند قدمی بهت ترکیدم

با تک بغضی سوخته از گذر قدیم

با پاشیده نگاهی

در یک دیدار

من

آواری بودم

که می شکفت

بر اشکهایی که می چکید