مازیار غیبی . شعر فیلم و ادبیات بخیترای

انگاره هایی بزرگ در خرمنی کوچک شعر و ادبیات مسجدسلیمان و ایران

شعر تازه از مازیار غیبی
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢
 

اگر ته جیبم

بوی نفت خام می دهد

چنانچه مشتم از گوگرد پر است

و نفسم  ... آه  آمونیاک 

و رگه هایی از آسماری دارم

باد گرم یکی از روزهای تیر ماه

دارد می بردم به اوج آسمان عصر بی بادبادک

بی کبوتر

بی ...

ته جیبم پاره شد

از بی نفت خاطره

از بی گاز یاد

از بی بی یان

از چهار گوشه ی چهار بیشه

پشت آن برج بلند و تهی ...

بر دکل کهنه اول

جوانی  حلق آویز

می رقصد با لبخنی تلخ

کیلومترها دور تر

بوی آسفالت گرم و تازه ی شهرداری تهران

تازه می کند

هوای تو را

              مسجدسلیمان                          8/4/92  مازیار غیبی