مازیار غیبی . شعر فیلم و ادبیات بخیترای

انگاره هایی بزرگ در خرمنی کوچک شعر و ادبیات مسجدسلیمان و ایران

قسمتی از کتاب مقدس اوستا
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
 

در آغاز

آن دو گوهر همزاد

در پندار و گفتار و کردار

بهتر و بتر

در اندیشه

هویدا شدند

در میان این دو

نیک اندیشان برگزیدند

نه بد اندیشان

و آنگاه که این دو گوهر به هم رسیدند

نخست هستی و نیستی

بنیان نهادند

پس

آنگاه آینده بکام خواهد بود ...