مازیار غیبی . شعر فیلم و ادبیات بخیترای

انگاره هایی بزرگ در خرمنی کوچک شعر و ادبیات مسجدسلیمان و ایران

شعر " جستجو" مفتون امینی
نویسنده : مازیار غیبی - ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
 

گفتم ترا بیابم وبا صد امید و شوق

همراه بادها

آفاق دور دست جهان را شکافتم

همراه موجهای سبکتاز و بی قرار

تا آخرین کرانه هستی شتافتم

همراه مه خزیدم بر هر چه کوه و در

اما نشانی از تو به هر جا نیافتم

هنگام عصر

با دل نومید و پر زدرد

بر تپه ای نشستم و وقتی آفتاب

غمگین غروب کرد

ناگه ترا

درون دل خویش

یافتم .