مازیار غیبی . شعر فیلم و ادبیات بخیترای

انگاره هایی بزرگ در خرمنی کوچک شعر و ادبیات مسجدسلیمان و ایران

عکس های قدیمی از صنعت نفت ایران و مسجدسلیمان

مهندس رینولدز مسجدسلیمان پیش از اکتشاف نفت ویلیام ناکس دارسی صاحب کمپانی نفت انگلیس و بختیار چاه شماره یک مسجدسلیمان و خاورمیانه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 494 بازدید
تیر 94
1 پست
تیر 93
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
4 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
20 پست
دی 78
4 پست
شعر
39 پست
آزاد
23 پست
شعر_ناب
10 پست
چاست
1 پست
شاعر
1 پست
گل
7 پست
خوزستان
1 پست
فارسان
1 پست
ایران
6 پست
بختیاری
6 پست
شعر_تازه
1 پست
زاگروس
1 پست
دی_بلال
1 پست
پست_مدرن
1 پست
آوانگارد
1 پست
شعر_حجم
1 پست
نورماندی
1 پست
iran
2 پست
nasatiya
2 پست
masjed_i_soliman
2 پست
شعر_دیگر
1 پست
عشق
7 پست
آزادی
1 پست
قفقاز
1 پست
هخامنش
1 پست
تاراز
1 پست
آرماگدون
1 پست
پارسوماش
4 پست
ماسپتان
1 پست
indiya
1 پست
ناساتیا
15 پست
عصر_روشن
1 پست
میترائیک
5 پست
گفتمان
2 پست
مجوز
1 پست
سانسور
1 پست
عکس
4 پست
شیر_سنگی
1 پست