شعر " تاراز " مازیار غیبی الهام گرفته از سروده ی دوست خوبم رامین یوسفی

کوهی از بلندای درونم

جار کشید

و تاراز

چه کوتاه و حقیر شده است

بی هیچ کبکی

بر فراز

 

تاراز : نامی بختیاری - نام یکی از قله های بلند رشته کوه زاگرس

 

/ 1 نظر / 5 بازدید