عروسک کوکی

لباس زیرش بوی خدا می داد و من عاشق و دل بسته ی این بو بودم . دستهایش پر پینه بود هر کدامشان چشمه ای بود که مرا در این نگرانی سیراب می کرد . آه عزیزم بگذار خاری که کف پایت را می آزارد را با لبانم در بیاورم . لباس خاکییش که می برد مرا به رویای کودکی ام ... آه نمی دانی چقدر دوستت دارم افسوس که نیستی و من باید با رویایت سر کنم... غرق در بوی قهوه ای رخوت

/ 1 نظر / 6 بازدید