شعر سهراب سپهری

صدا کن مرا ...

صدای تو خوب است

صدای تو سبزینه ی آن نگاه عجیبی است که در امتداد

                                   صمیمیت حزن می روید

در ابعاد این عصر خاموش

من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه

تنها ترم

بیا برایت بگویم

چه اندازه تنهای من بزرگ است

وتنهای من

شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد

و خاصیت عشق این است.

/ 2 نظر / 6 بازدید