قسمتی از کتاب مقدس اوستا

در آغاز

آن دو گوهر همزاد

در پندار و گفتار و کردار

بهتر و بتر

در اندیشه

هویدا شدند

در میان این دو

نیک اندیشان برگزیدند

نه بد اندیشان

و آنگاه که این دو گوهر به هم رسیدند

نخست هستی و نیستی

بنیان نهادند

پس

آنگاه آینده بکام خواهد بود ...

/ 1 نظر / 19 بازدید
مازیار

پس آنگاه آینده بکام خواهد بود ... ----------------------------------- [دست][دست][دست][گل]