شعر

 من اینجا هستم

به گمانت

      نیستم

در کهن خاطره ی یک هخا

یا پدر بزرگی چون پیش

ای کور

ای زرد کوه

      ای بخیترای

 ای پارسیماش

اینک

    _ من _

اینجا هستم

 دور از دامن تو

میان تک تیراندازان پارث

در دامنه ی پر برف البرز

دلم اینجا چه تنگ شد

برای کبودی

       زاگرس

 به گمانت نیستم

هستم هستم هستم

     ونیستم ...

/ 0 نظر / 3 بازدید