شعر (( بیژن الهی ))

این جا، درین اتاق ___ با این اثاث ساده: یک میز

و روی قفسه

یک مجسمهٔ شیوا ___

درعکسی،

نقطهٔ شروع ِ ردیابی ِ ما، سفید، واقعاً سفیدِ سفید...

وحتم نداریم که از نور دید گی ست،

که دوربین ِ بی صاحب را

جای تاریکخانه در فضای نورانی

بازکرده‌اند، یا از اصل

عکسی نگرفته بوده‌اند.

/ 1 نظر / 27 بازدید
مریم عبدی

سلام مجموعه شعر « ثبت احوال باران» چاپ شد. این مجموعه را در اینجا بیابید: مصلی ـ نمایشگاه کتاب ـ سالن شبستان ـ راهرو ۲۱ – غرفه ۳۱ – نشر روزگار ۱۱ ــ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲