تغزلی در ویرانی

 

 

هی ناز می کشیم و

         تو هی دیر می کنی

در کار خیر این همه تأخیر می کنی !

 ای مرگ!

 شامِ آخر و

    وقتِ خیانت

ما را

          به یک دو بِوسه

                 نمک گیر می کنی؟

----------------------------------

دکتر عبدالحمید ضیایی

/ 0 نظر / 15 بازدید