از همسرم نامه رسیده ...

آره  عزیز من

چنان در مشکلات غرق شدم که یادم رفت ما هم دلی داریم بگذار نگاهی بکنیم چه می خواهند:

گاهی که وقت می کنیم احساس را همراهی کنیم و از کوچه های متروک بگذریم و پر خاطره کنیم به جهت یاد آوری و به هم بگویم :

یادت هست اونروزها

آن نگاه ها پر از شور و عشق پر از رویا های نیمه تمام

قرار بود با هم تا اوج برویم ...

با دستهایت مرا در آغوش بگیر و به بی کسیم پایان بده

یادت هست من چقدر عاشق اون دست ها بودم  حالا اشکهایم را نثار می کنم فدیه به دستهای کارگرت که نان می آورد و شعر برای توشه ام در این وادی

من که خوبم از خوبی تو تا دوباره ات از شعر و رویا      همواره می بینمت

                                                                               آزاده

/ 0 نظر / 6 بازدید