جاودانگی

 حالا چه فرقی دارد اصلاً این که

  بعد از صبحگاهِ تیرباران

 باقی بمانَد یا نمانَد

  نامی از ما

 بر سنگِ گوری

   یا که بر دیوار  زندان ...

 

    دکترعبدالحمید ضیایی
/ 4 نظر / 3 بازدید
AmirAli Soleiamani

سلام – به روزم با مطلبی و شعر بگو غزل خواندن در کوه و دشت چطور است ستاره ی سحر من ، هوای رشت چطور است منتظر حضور و نظرم – با سپاس – علی سلیمانی

AmirAli Soleiamani

سلام – به روزم با مطلبی و شعر بگو غزل خواندن در کوه و دشت چطور است ستاره ی سحر من ، هوای رشت چطور است منتظر حضور و نظرم – با سپاس – علی سلیمانی

AmirAli Soleiamani

سلام – به روزم با مطلبی و شعر بگو غزل خواندن در کوه و دشت چطور است ستاره ی سحر من ، هوای رشت چطور است منتظر حضور و نظرم – با سپاس – علی سلیمانی

AmirAli Soleiamani

سلام – به روزم با مطلبی و شعر بگو غزل خواندن در کوه و دشت چطور است ستاره ی سحر من ، هوای رشت چطور است منتظر حضور و نظرم – با سپاس – علی سلیمانی