شعر " جستجو" مفتون امینی

گفتم ترا بیابم وبا صد امید و شوق

همراه بادها

آفاق دور دست جهان را شکافتم

همراه موجهای سبکتاز و بی قرار

تا آخرین کرانه هستی شتافتم

همراه مه خزیدم بر هر چه کوه و در

اما نشانی از تو به هر جا نیافتم

هنگام عصر

با دل نومید و پر زدرد

بر تپه ای نشستم و وقتی آفتاب

غمگین غروب کرد

ناگه ترا

درون دل خویش

یافتم .

   

/ 1 نظر / 18 بازدید
مازیار

هنگام عصر با دل نومید و پر زدرد بر تپه ای نشستم و وقتی آفتاب غمگین غروب کرد ناگه ترا درون دل خویش یافتم . ----------------------- [گل][گل]