کتاب " کوروش و بخیترای"

به گاهی که به یاری اقوام بخیترای به این سرزمین گام نهادیم شباهت زیادی بود بین موتن من با این سرزمین "چشمه های جوشان درخت های زیبا کوههای بلند و پر برف و کبک هایی که غمگینانه می خوانند ...

و من چیش پیش هخامنش به یاد قفقاز نام این کوهستان را تاراز می نامم ...

و به یاد مهمان نوازی قوم بخیترای و اتحاد ناگسستنی ما نام این سرزمین را پارسیماش خواهیم نهاد ...

رشته کوه قفقاز و شباهت آن به تنگه وسد گدار لندر در پارسیماش(مسجدسلیمان)

قسمت کوتاهی از کتاب "کوروش وبخیترای" در حال نگارش توسط مازیار غیبی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید