دلتنگی

وقتی می خواهی خودت باشی از جنسی باشی لطیف و دلی به نازکی یک بغض داشته باشی وقتی  می خواهی متفاوت باشی  چیزی بنویسی و یا چیزی بسازی  متفاوت و دگرگونه باید  پشت در آهنین سالیان سال برای دل نازک تر از بغضت زار وزار گریه کنی و هیچ نگویی

آره هیچ نگویی ...

/ 0 نظر / 4 بازدید