روزن کبود حال من " شعر مازیار غیبی"

 

مثل دیواره کبود زاگرس

مثل خاکی کبک تاراز

تیگ بلند آفتاب

برخواسته

از سپید مهرگان

روشن خواهد کرد

پیرامون من تا حتا

پوست ضخیم این تاریکی را

رفیق من کبودی صورتت

مبارک ...

 

مازیار غیبی  از آخرین شعر ها  به دقیقه اکنون

/ 0 نظر / 5 بازدید