بلوط گویای مرصع زندگی وشعر هوشنگ چالنگی شاعر تاثیر گذار دهه ی چهل آماده ی چاپ شده است.این شناختنامه  دوبخش می باشد که بخش اول آن به زندگی چالنگی-چگونگی نسج یافتن شعراو-گذرنوشته هایی بر شعر دهه ی چهل،شعرحجم،شعردیگر،تاثیراین شاعر بر شعر ناب وشعرجنوب وکشور- مصاحبه ها- نظرات شاعران ومنتقدانی چون شمس لنگرودی،محمدحقوقی،رضابراهنی،منوچهراتشی،علی باباچاهی،احمدکریمی حکاک... پرداخته شده است ودر بخش دوم خواننده بااشعاراین شاعر اشنا می گردد.شاعر ی که از دوستان شاملو وبسیلری از شاعر مطرح ایران زمین بود وشعرش را شاملو والهی واردبیلی ورویایی وشجاعی وناجی ...دوست می داشتند وهستند جوانانی که هنوز شعر این شاعر راسرمشق خویش قرار داده وبدین سبب مشق شعر می نمایند.چالنگی به گفته ونوشته های موجود منتقدان شعرازشاعر انی ست که درشعر کشور بسیار اثر داشته است.امیدوارم این شناختنامه بتواند قسمت هایی از زوایا وخفایای شعر چالنگی را برای دوستداران شعرش روشن سازد.               زمستان 1390/رامین یوسفی

|+| نوشته شده توسط رامین یوسفی در دوشنبه بیست و ششم دی 1390  | نظر بدهید
/ 0 نظر / 7 بازدید