شعر " از نیستی ها " استاد خوبم یار محمد اسد پور از بنیانگذاران موج ناب

قسمتی از شعر بلند از نیستی ها

نه ! نه !

بعد از من چه خواهد شد

آیا هنوز جهان

بر شکوفایی اش

آسیمه می رود

یا جهانی که ما برایش

شعر می سرودیم

اگر چه بر این باورم

بعد از من همین که بود   هست!

پپسی با همان مزه

بلیط سینما و اتوبوس به همان شکل

اگر چه بر این باورم

بر مرگ من

هیچ سیاه پوشی

نارنجی را فراموش نخواهد کرد ...

 ....

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
مازیار

نه ! نه ! بعد از من چه خواهد شد آیا هنوز جهان بر شکوفایی اش آسیمه می رود یا جهانی که ما برایش شعر می سرودیم اگر چه بر این باورم بعد از من همین که بود هست! پپسی با همان مزه بلیط سینما و اتوبوس به همان شکل اگر چه بر این باورم بر مرگ من هیچ سیاه پوشی نارنجی را فراموش نخواهد کرد ... ------------------------------------ باشکوه بو این شعر - زیبا بود[گل]