شعر تازه از مازیار غیبی

اگر ته جیبم

بوی نفت خام می دهد

چنانچه مشتم از گوگرد پر است

و نفسم  ... آه  آمونیاک 

و رگه هایی از آسماری دارم

باد گرم یکی از روزهای تیر ماه

دارد می بردم به اوج آسمان عصر بی بادبادک

بی کبوتر

بی ...

ته جیبم پاره شد

از بی نفت خاطره

از بی گاز یاد

از بی بی یان

از چهار گوشه ی چهار بیشه

پشت آن برج بلند و تهی ...

بر دکل کهنه اول

جوانی  حلق آویز

می رقصد با لبخنی تلخ

کیلومترها دور تر

بوی آسفالت گرم و تازه ی شهرداری تهران

تازه می کند

هوای تو را

              مسجدسلیمان                          8/4/92  مازیار غیبی

 

/ 0 نظر / 41 بازدید