# مسجدسلیمان

با اینهمه شیر سنگی مسجدسلیمان روزگاری زادگاه شیر ایرانی بوده است

نام رودخانه کارون کازرون نوشته شده است اشتباه تایپی بر گرفته از روزنامه همشهری  متاسفانه شیر ایرانی در ایران منقرض شده و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید