# مسجدسلیمان

... و تولد یک سبک شعر نو در ایران " میترائیک "

گزینه شعرشاعران میتراییک چاپ می شود بالاخره پس ازنزدیک به یک دهه بحث وجدل های میتراییکی گزینه شعرشاعران میتراییک باعنوان»شعرهزاره ی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید

با اینهمه شیر سنگی مسجدسلیمان روزگاری زادگاه شیر ایرانی بوده است

نام رودخانه کارون کازرون نوشته شده است اشتباه تایپی بر گرفته از روزنامه همشهری  متاسفانه شیر ایرانی در ایران منقرض شده و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید