" فاخته ی لب دوخته "

خوبه آدمی گاهی اوقات لب شو بدوزه و قلم شو بشکنه بکنه تو چشمش و خون گریه کنه خوب نیست نگاه کنی وقتی آدمی روی زبان سرخش تاتو می کنه تا حتا لای انگشتانش قصه ی پر غصه بنویسه یا پرنده ای را میان سینه اش پنهان کنه چه خوبه که همیشه آدمی فاخته ی بی قفس باشه ...

/ 1 نظر / 6 بازدید